85×100/105-25 Roller Powerthane 27631330

Bánh xe nâng điện Jungheinrich 85×100/105-25 27631330

EJC 12 – 5.94 – 6.94
EJC 12-16 – 7.96 – 4.98
EJC 12,5/15 – 10.84 – 4.87
EJC 15 – 5.87 – 9.88
EJC 16 – 11.92 – 7.93
EJC 220 – 8.06 –
EJC-Z 12,5 – 10.88 – 12.92
EJC c 12,5/16 – 2.85 – 5.87
EJC c 12,5/16 – 2.88 – 9.88
EJC c 12,5/16 – 6.87 – 1.88

EJG 06-10 – 12.04 –
EJG 06-10 (PR) – 1.98 – 4.05

EKC 12,5 – 6.86 – 12.90
EKC 12,5 / 16 – 1.00 – 4.04
EKC 12,5 / 16 – 2.95 – 12.99
EKC 20 – 5.04 – 12.04

EKE 20 48V – 8.94 – 10.97

ERC 12,5 – 4.87 – 6.88
ERC 12,5 – 6.84 – 7.85
ERC 12,5 – 8.85 – 3.87

 

27631330

50410186