Ống dầu thủy lực hút – hồi

Ống dầu thủy lực hút – hồi xe nâng

  • Ống dầu thủy lực hút TCM, 230C7-62011,  FD50~100Z8, 6BG1
    Ống dầu thủy lực hút TCM FD50~100Z8, 6BG1
  • Ống dầu thủy lực hút, 281E7-62001, FB10~30-7